Quy tắc Đánh vần phụ âm T

Bài học

QUY LUẬT ĐÁNH VẦN: T ĐỌC LÀ D

"Mỗi khi đọc một từ hay một câu, bạn phải dừng lại để xem mình đọc đã đúng chưa, sai ở đâu, tại sao sai."


Không phải phụ âm [t] nào cũng có thể đọc là “d”.

Khi bạn tra từ điển để biết t có thể đọc là d hay không hãy nhìn phụ âm t. Nếu phụ âm t được kí hiệu như thế này t̬ thì có nghĩa t bạn có thể đọc là d.

 Với quy tắc Đánh vần, bạn sẽ dễ dàng biết được khi nào “t” có thể đọc là “d”:

  • Nếu phụ âm [t] nằm giữa 2 nguyên âm
  • Nguyên âm ngay sau [t] không được nhấn trọng âm thì phụ âm [t] có thể đọc là “d”

Lưu ý: Xem ở mặt phiên âm

  • từ "potential":

phụ âm [t] nằm giữa 2 nguyên âm “ə” và “e”

nguyên âm “e” ngay sau [t] được nhấn trọng âm

=> điều kiện (2) không thỏa mãn nên [t] không thể đọc thành “d” được

  • từ "water", "later":

later – phụ âm [t] nằm giữa 2 nguyên âm “ei”, “ə” water – phụ âm [t] nằm giữa 2 nguyên âm “ɑ:”, “ə”

nguyên âm ngay sau [t] không được nhấn trọng âm

=> điều kiện (1), (2) thỏa mãn nên [t] có thể đọc là “d” được

  • từ "little":

Nếu bạn nhìn ở mặt chữ sẽ không biết được phụ âm [t] đọc thành “d” được hay không.

Đó là lý do khi sử dụng quy tắc này, bạn cần nhìn ở mặt phiên âm.

Còn nếu bạn đã từng học Quy tắc Đánh vần thì không cần phải qua bước viết phiên âm nữa, nhìn từ là biết và đọc được luôn.

 


Tags:


Bình luận (0)

Danh mục Blog

Bài học mới

Gọi điện
Tư vấn cho tôi
Zalo
Youtube
Google map