Điều khoản dịch vụ

Tin tức

Công ty Cổ phần Đánh vần tiếng Anh Enpro (gọi tắt là Enpro) và Quý Khách Hàng (gọi tắt là học viên) cùng đồng ý thực hiện việc cung cấp và sử dụng dịch vụ sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN
Enpro cung cấp các sản phẩm, dịch vụ khóa học tới học viên theo hình thức trực tuyến. Với sản phẩm và dịch vụ cụ thể:

1.1 NỘI DUNG TÀI LIỆU
- Bài giảng trực tuyến online qua phần mềm zoom.
- Tài liệu, giáo trình bản mềm, đáp án, bài kiểm tra, video online tóm tắt bài học kèm theo khóa học.
- Kiểm tra và chữa bài tập cho từng học viên.

1.2 LỊCH HỌC
- Lịch khai giảng, lịch học, giờ học cố định theo sự sắp xếp đã thống nhất hai bên.
- Lịch trả nhận xét bài tập cho học viên trước buổi học tiếp theo ít nhất một (01) giờ.
- Lịch học nếu có thay đổi cần được thống nhất và đồng ý từ cả hai bên.

1.3 CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ, HỌC LẠI, BẢO LƯU
- Học viên được học lại hoặc đổi lớp một (01) lần tương ứng với khóa học, số buổi học viên đang theo học mà không phải đóng thêm học phí. Điều kiện học lại học viên cần đảm bảo học và làm bài, gửi bài đầy đủ trên 85% số buổi và yêu cầu của giảng viên. Nếu nghỉ quá 15% số buổi hoặc không hoàn thành đủ 85% yêu cầu giảng viên thì khi học lại sẽ đóng thêm 50% học phí của khóa học đã đóng.
- Học viên được quyền bảo lưu khóa học một (01) lần miễn phí. Thời hạn bảo lưu là hai (02) năm tính từ thời điểm Enpro xác nhận bảo lưu. Trường hợp bảo lưu từ lần 2, học viên đóng thêm 500.000đ phí bảo lưu/lần.
- Học viên được quyền chuyển nhượng học phí miễn phí với điều kiện học viên chưa học bài nào. Trường hợp đã học, học viên chỉ có thể bảo lưu khóa học.

ĐIỀU 2: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ ENPRO
2.1 QUYỀN LỢI
- Thu học phí từ học viên theo quy định của Enpro đối với từng sản phẩm dịch vụ khóa học đã thỏa thuận.
- Enpro có quyền chấm dứt hợp tác và không hoàn lại phí trong trường hợp học viên không thực hiện đúng cam kết quyền và nghĩa vụ học viên tại điều 1 và điều 3.

2.2 NGHĨA VỤ
- Cung cấp đầy đủ bài giảng, tài liệu, dịch vụ và đảm bảo kết quả tại điều 1.
- Đảm bảo học đúng giờ, đủ thời lượng và các quyền lợi khác của học viên.

ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ HỌC VIÊN
3.1 QUYỀN LỢI
- Được cung cấp đủ tài liệu, giáo trình, dịch vụ độc quyền kèm theo khóa học.
- Được add vào nhóm lớp Zalo và tham gia nhóm giải đáp kiến thức.
- Chữa bài, chấm bài đầy đủ từng buổi học.
- Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ.

3.2 NGHĨA VỤ
- Hoàn thành học phí đầy đủ theo thỏa thuận với Enpro muộn nhất năm (05) ngày trước buổi học Khai giảng.
- Học viên nghỉ học cần xin phép giáo viên muộn nhất một (01) giờ trước buổi nghỉ.
- Trường hợp nghỉ học có phép, học viên xem trước bài tóm tắt và đọc mẫu. Giáo viên hỗ trợ bổ trợ và giải đáp kiến thức 15 phút trước buổi học tiếp theo.
- Enpro không hỗ trợ bổ trợ cho trường hợp nghỉ không không phép.
- Tham gia học đầy đủ số buổi và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giảng viên để đảm bảo đạt chất lượng đầu ra.

ĐIỀU 4: BẢN QUYỀN TÁC GIẢ
Các nội dung của Hệ thống Chương trình học Đánh vần Tiếng Anh bao gồm:
1. Các đầu sách Hệ thống Học Đánh vần tiếng Anh [tác giả Nguyễn Ngọc Nam];
2. Hệ thống sách bài tập Đánh vần tiếng Anh;
3. Sơ đồ Hệ thống nhận dạng quy tắc Đánh vần tiếng Anh;
4. Phương pháp đọc, phương pháp nói, phương pháp học từ vựng;
5. Hệ thống, quy trình đánh giá kiến thức và chất lượng đào tạo;
6. Tài liệu, bài giảng, slide, videoˌ sách bài tập kèm theo khóa học.

Đều là những phần không thể tách rời của Hệ thống chương trình “Học Đánh vần tiếng Anh” và đã được đăng ký sở hữu bản quyền tác giả Nguyễn Ngọc Nam.

Các nội dung chỉ được phép đào tạo cho học viên trong phạm vi của khóa học tại Công ty Cổ phần Đánh vần tiếng Anh Enpro và các đối tác Enpro cấp phép.

Hệ thống quy luật đọc từ và nói câu là tài sản nghiên cứu kéo dài hơn 11 năm. Mỗi một quy tắc được thử nghiệm hàng trăm, hàng nghìn lần. Do đó, Enpro mong học viên (bao gồm cả các Đối tác, Giảng viên, đội ngũ trợ giảng, học viên và phụ huynh) tuân thủ một số nguyên tắc sau đây:

- Không tự ý in ấn, phát hành và kinh doanh các tài liệu, kiến thức, sách và các ấn phẩm có nội dung của Hệ thống Chương trình học Đánh vần tiếng Anh;
- Không tự ý sử dụng hoặc sao chép các kiến thức, quy luật của khóa học Đánh vần tiếng Anh để giảng dạy khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.
- Tài liệu của khóa học là một đặc quyền mà Enpro dành riêng cho học viên đã mua sản phẩm và dịch vụ của Enpro. Do đó, đề nghị học viên và đối tác không chia sẻ (share) lên mạng, không công khai (public) lên các diễn đàn.

Các tranh chấp, xung đột hay khiếu nại liên quan đến các điều khoản dịch vụ này sẽ được giải quyết bằng biện pháp thương lượng hoặc hòa giải trên cơ sở tôn trọng lợi ích hai bên. Trường hợp không thể giải quyết bằng biện pháp thương lượng và hòa giải thì sẽ giải quyết theo quy định pháp luật Việt Nam.

Học viên sử dụng sản phẩm dịch vụ Enpro đồng nghĩa với việc học viên đồng ý với các điều khoản dịch vụ này.


Tags:


Bình luận (0)

Danh mục Blog

Tin tức mới

Gọi điện
Tư vấn cho tôi
Zalo
Youtube
Google map