Trắc nghiệm đánh vần tiếng Anh

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Đánh vần tiếng Anh được cập nhật liên tục


Câu hỏi 1

Phụ âm [c] trong từ ACCIDENT đọc thành âm gì?


Câu hỏi 2

Nguyên âm [u] trong từ RESULT đọc là gì?


Câu hỏi 3

Nguyên âm [au] trong từ AUTO đọc thành gì?


Câu hỏi 4

Nguyên âm [oa] trong từ LOADING đọc là gì?


Câu hỏi 5

Nguyên âm [e] trong từ APPRECIATE đọc thành gì


Câu hỏi 6

Phụ âm [k] trong từ CRACK đọc là gì?

Câu hỏi 7

Phụ âm [c] trong từ ACCIDENT đọc thành âm gì?


Câu hỏi 8

Nguyên âm [i] trong từ VIRUS đọc là gì?

Câu hỏi 9

Phụ âm [g] trong từ AVERAGE đọc thành gì?


Câu hỏi 10

Nguyên âm [ea] trong từ GREAT đọc thành gì

Hoàn thành

Các bài trắc nghiệm khác

TRẮC NGHIỆM KHÁC

Câu hỏi: 16 / 91 60,881
Câu hỏi: 18 / 49 15,028
Gọi điện
Tư vấn cho tôi
Zalo
Youtube
Google map