Trắc nghiệm đánh vần tiếng Anh

Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Đánh vần tiếng Anh được cập nhật liên tục


Câu hỏi 1

Nguyên âm [u] trong từ RESULT đọc là gì?


Câu hỏi 2

Nguyên âm [a] trong từ MAPLE đọc thành âm gì?


Câu hỏi 3

Phụ âm [th] trong từ BREATH đọc là gì?
Câu hỏi 4

Nguyên âm [a] trong từ ALMOST đọc thành gì?


Câu hỏi 5

Nguyên âm [ea] trong từ GREAT đọc thành gì


Câu hỏi 6

Trọng âm của từ DELIVER ở đâu


Câu hỏi 7

[iou] đọc là gì trong từ BEHAVIOUR?


Câu hỏi 8

Nguyên âm [e] trong từ TERRIBLE đọc là gì?


Câu hỏi 9

Nguyên âm [oa] trong từ LOADING đọc là gì?


Câu hỏi 10

Phụ âm [t] trong từ ACTUALLY đọc thành gì?

Hoàn thành

Các bài trắc nghiệm khác

TRẮC NGHIỆM KHÁC

Câu hỏi: 18 / 49 9,880
Câu hỏi: 16 / 91 35,320
Gọi điện
Tư vấn cho tôi
Zalo
Youtube
Google map