HỌC ĐÁNH VẦN LÀ HỌC NHƯ THẾ NÀO?

Chương trình học gồm 2 phần: Quy luật Đọc từ & Quy tắc nói câu có ngữ điệu

Học Phát âm là học cách đọc âm /ei/, âm /æ/ nhưng không biết tại khi nào [a] đọc là /ei/, khi nào [a] đọc thành /æ/. Học Đánh vần là học các quy luật để trả lời câu hỏi: Tại sao [a] trong APPLE và TABLE đọc khác nhau để từ đó sẽ tự đọc hàng nghìn từ khác không cần xem từ điển, không cần bắt chước.

Học Nói có ngữ điệu là cách học 1 quy tắc để nói mọi câu tiếng Anh có trầm bổng, không cần nghe âm thanh, không cần hiểu nghĩa.

Chương trình được nghiên cứu trong 9 năm & được thử nghiệm hàng vạn lần cho mỗi quy tắc.

KHÓA HỌC ĐÁNH VẦN TIẾNG ANH

Khóa học Online gồm 2 chương trình: Đánh vần, đọc từ tiếng Anh theo quy luật và Nói tiếng Anh theo quy tắc.
Người học có thể học bất kỳ lúc nào bằng máy tính, Ipad hoặc smartphone.
Đánh vần Online
Đánh vần Online

Khóa học Online gồm 2 chương trình: Đánh vần, đọc từ tiếng Anh theo quy luật và Nói tiếng Anh theo quy tắc. Người học có thể học bất kỳ lúc nào bằng máy tính, Ipad hoặc smartphone.

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ

Đọc đúng chuẩn phiên âm tiếng Anh ngay buổi học đầu tiên

processing...