HỌC ĐÁNH VẦN – LẦN ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI


 • #Tất cả
 • #Online tương tác
 • #Đánh vần online
 • Tương tác trực tiếp với giảng viên như tại lớp học Offline với HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI!

  Bình Dân Học Vụ Học thử +
  Online tương tác
  Online tương tác

  Bình Dân Học Vụ là khoá học mở đầu lộ trình học Đánh Vần Tiếng Anh cho các bạn nhỏ. Trong khoá học này các bạn sẽ được học về quy tắc tự đọc phiên âm chuẩn bản ngữ mọi từ Tiếng Anh.

  | Đăng ký 12,342
  2,000,000đ 2,400,000đ -17%
  Đánh vần Tiếng Anh Học thử +
  Online tương tác
  Online tương tác

  Đọc chuẩn mọi từ tiếng Anh theo quy luật Đánh vần. Không cần phải tra phiên âm hay ghi nhớ cách đọc từng từ!

  | Đăng ký 8,120
  3,500,000đ 4,200,000đ -17%
  Nói theo Quy luật Học thử +
  Online tương tác
  Online tương tác

  Nói mọi câu tiếng Anh như người bản ngữ với ngữ điệu, kỹ thuật nối âm chính xác & tự nhiên. Chia đoạn để nói câu mạch lạc và dễ dàng.

  | Đăng ký 3,427
  2,500,000đ 3,200,000đ -22%
  Ngữ pháp theo quy luật Học thử +
  Online tương tác
  Online tương tác

  Chương trình Ngữ pháp theo quy luật là chương trình học ngữ pháp từ căn bản, từ gốc với cách tiếp cận khác biệt hoàn toàn với các cách học thông thường ở trường lớp.

  | Đăng ký 28
  1,800,000đ 2,500,000đ -28%
  Ngữ pháp theo quy luật Học thử +
  Online tương tác
  Online tương tác

  Chương trình Ngữ pháp theo quy luật là chương trình học ngữ pháp từ căn bản, từ gốc với cách tiếp cận khác biệt hoàn toàn với các cách học thông thường ở trường lớp.

  | Đăng ký 28
  1,800,000đ 2,500,000đ -28%
  Đánh vần Tiếng Anh Học thử +
  Online tương tác
  Online tương tác

  Đọc chuẩn mọi từ tiếng Anh theo quy luật Đánh vần. Không cần phải tra phiên âm hay ghi nhớ cách đọc từng từ!

  | Đăng ký 8,120
  3,500,000đ 4,200,000đ -17%
  Nói theo Quy luật Học thử +
  Online tương tác
  Online tương tác

  Nói mọi câu tiếng Anh như người bản ngữ với ngữ điệu, kỹ thuật nối âm chính xác & tự nhiên. Chia đoạn để nói câu mạch lạc và dễ dàng.

  | Đăng ký 3,427
  2,500,000đ 3,200,000đ -22%
  Bình Dân Học Vụ Học thử +
  Online tương tác
  Online tương tác

  Bình Dân Học Vụ là khoá học mở đầu lộ trình học Đánh Vần Tiếng Anh cho các bạn nhỏ. Trong khoá học này các bạn sẽ được học về quy tắc tự đọc phiên âm chuẩn bản ngữ mọi từ Tiếng Anh.

  | Đăng ký 12,342
  2,000,000đ 2,400,000đ -17%
  Đánh vần Tiếng Anh Học thử +
  Online tương tác
  Online tương tác

  Đọc chuẩn mọi từ tiếng Anh theo quy luật Đánh vần. Không cần phải tra phiên âm hay ghi nhớ cách đọc từng từ!

  | Đăng ký 8,120
  3,500,000đ 4,200,000đ -17%
  Bình Dân Học Vụ Học thử +
  Online tương tác
  Online tương tác

  Bình Dân Học Vụ là khoá học mở đầu lộ trình học Đánh Vần Tiếng Anh cho các bạn nhỏ. Trong khoá học này các bạn sẽ được học về quy tắc tự đọc phiên âm chuẩn bản ngữ mọi từ Tiếng Anh.

  | Đăng ký 12,342
  2,000,000đ 2,400,000đ -17%
  Nói theo Quy luật Học thử +
  Online tương tác
  Online tương tác

  Nói mọi câu tiếng Anh như người bản ngữ với ngữ điệu, kỹ thuật nối âm chính xác & tự nhiên. Chia đoạn để nói câu mạch lạc và dễ dàng.

  | Đăng ký 3,427
  2,500,000đ 3,200,000đ -22%
  Ngữ pháp theo quy luật Học thử +
  Online tương tác
  Online tương tác

  Chương trình Ngữ pháp theo quy luật là chương trình học ngữ pháp từ căn bản, từ gốc với cách tiếp cận khác biệt hoàn toàn với các cách học thông thường ở trường lớp.

  | Đăng ký 28
  1,800,000đ 2,500,000đ -28%
  Bình Dân Học Vụ Học thử +
  Online tương tác
  Online tương tác

  Bình Dân Học Vụ là khoá học mở đầu lộ trình học Đánh Vần Tiếng Anh cho các bạn nhỏ. Trong khoá học này các bạn sẽ được học về quy tắc tự đọc phiên âm chuẩn bản ngữ mọi từ Tiếng Anh.

  | Đăng ký 12,342
  2,000,000đ 2,400,000đ -17%
  Đánh vần Tiếng Anh Học thử +
  Online tương tác
  Online tương tác

  Đọc chuẩn mọi từ tiếng Anh theo quy luật Đánh vần. Không cần phải tra phiên âm hay ghi nhớ cách đọc từng từ!

  | Đăng ký 8,120
  3,500,000đ 4,200,000đ -17%
  Nói theo Quy luật Học thử +
  Online tương tác
  Online tương tác

  Nói mọi câu tiếng Anh như người bản ngữ với ngữ điệu, kỹ thuật nối âm chính xác & tự nhiên. Chia đoạn để nói câu mạch lạc và dễ dàng.

  | Đăng ký 3,427
  2,500,000đ 3,200,000đ -22%
  Ngữ pháp theo quy luật Học thử +
  Online tương tác
  Online tương tác

  Chương trình Ngữ pháp theo quy luật là chương trình học ngữ pháp từ căn bản, từ gốc với cách tiếp cận khác biệt hoàn toàn với các cách học thông thường ở trường lớp.

  | Đăng ký 28
  1,800,000đ 2,500,000đ -28%
  Gọi điện
  Tư vấn cho tôi
  Zalo
  Youtube
  Google map