Phát âm chuẩn âm /ʃ/ trong Tiếng Anh dễ dàng hơn cùng Đánh Vần Tiếng Anh

Tin tức

 

There’s a shoe next to the ship

/ðəz ə ʃuː nɛkst tə ðə ʃɪp/

 

Như chúng ta thấy âm /ʃ/ là âm rất phổ biến trong Tiếng Anh.

 

Thực tế thì âm /ʃ/ đứng ở đầu từ vựng như ở trên là trường hợp dễ dàng.

 

Vậy: “push, fish , fresh, English” khi chúng ta để /ʃ/ vào giữa từ vựng, chúng ta thường thiếu chú trọng nó.

 

“Mention, patient, nation, special” nữa, chúng ta có rất nhiều từ có mặt chữ là các âm khác, nhưng được đọc là âm /ʃ/ khiến ta rất dễ bỏ qua sự quan trọng của âm này.

 

Vậy nên chúng ta cần sử dụng phiên âm chuẩn + cách đọc chuẩn + luyện tập chính xác từ đầu + luyện tập đi luyện tập lại để tạo thành phản xạ chính xác với âm này.

 

3 mẹo giúp đọc âm /ʃ/ Tiếng Anh này dễ dàng (chọn cách nào phù hợp nhất với bạn nhé!)

 

Mẹo số 3 : Chu môi như khi ra hiệu cho ai đó giữ im lặng.

Mẹo số 2 : Chu môi và đọc tương tự như chữ [s] nặng của Tiếng Việt.

Mẹo số 3: Chu môi và tạo thành hình tròn và đẩy luồng hơi ra đều và chậm.

 

Thực hành từ vựng âm /ʃ/ Tiếng Anh với các từ vựng sau nhé:

Shark /ʃɑːk/

Shake /ʃeɪk/

English /ˈɪŋglɪʃ/
Patient /ˈpeɪʃənt/

Nation /ˈneɪʃən/

 

Nếu chưa hình dung được khẩu hình miệng, hãy xem công cụ này để luyện tập thêm (công cụ này sử dụng mẹo số 3 ở trên)

 

Thực hành câu Tiếng Anh

  • There’s a shoe next to the ship 

/ðəz ə ʃuː nɛkst tə ðə ʃɪp/

  • I want to buy a shirt in her shop 

/aɪ wɒnt tə baɪ ə ʃɜːt ɪn hə ʃɒp/

 
Bình luận (0)

Danh mục Blog

Tin tức mới

Gọi điện
Tư vấn cho tôi
Zalo
Youtube
Google map