Blog đánh vần

8 Nhóm Từ Cơ Bản Trong Tiếng Anh

09/03/2017

1.       Danh từ là gì?

Danh từ là những từ chỉ tên, con người, địa điểm, đồ vật, ý tưởng… Có rất nhiều kiểu danh từ khác nhau: danh từ riêng, danh từ chung, danh từ sở hữu, danh từ ghép.

A peacock walked through our yard.

2.       Đại từ là gì?

Đại từ dùng để thay thế cho danh từ. Có nhiều loại đại từ khác nhau như: đại từ phản thân (reflexive pronouns), đại từ không xác định (indefinite pronoun), đại từ sở hữu (possessive pronouns), đại từ quan hệ (relative pronouns).

We walked across the bridge.

3.       Động từ là gì?

Động từ là từ chỉ hành động hoặc trạng thái.

The shuttle flew into space.

4.       Tính từ là gì?

Tính từ mô tả danh từ hoặc đại từ.

The wise, handsome owl had orange eyes.

5.       Trạng từ là gì?

Trạng từ mô tả động từ, tính từ hoặc các trạng từ khác.

The extremely cute kola hugged its mom very tighty.

6.       Giới từ là gì?

Giới từ diễn tả mối quan hệ giữa danh từ hoặc đại từ và một số các từ khác còn lại trong câu.

The frog sat in the flower.

7.       Liên từ là gì?

Liên từ kết nối 2 hoặc nhiều từ, cụm từ hoặc mệnh đề với nhau.

The hummingbird sat and waited.

8.       Thán từ là gì?

Thán từ chỉ sự hào hứng hoặc cảm xúc. Chúng thường không liên quan đến ngữ pháp hoặc các phần còn lại của câu.

Wow! That jump was amazing!

---

Đăng ký tham dự học thử lớp Đánh Vần Tiếng Anh dạy tự viết phiên âm và đọc chính xác các từ tiếng Anh mà không cần tra phiên âm từ điển TẠI ĐÂY

Đăng ký nhận bản tin

Nhận tin tức mới và cập nhật những sự kiện quan trọng của chúng tôi
Gửi

Tư vấn khóa học

024.6670 00 22 - 0916 876 836 - 098 1919 564

Đăng ký học

Hoặc đăng ký trực tiếp tại:
Tầng 2, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Hà nội
Đăng ký